Facebook
Puhelin 044 558 0000
Mail info@jhhc.fi

Järvenhaltian tila

Luomuviljelyä vuodesta 2008

Järvenhaltian tila sijaitsee Anjalassa Junkkarin kylässä. Maisemaa värittää Junkkarinjärvi sekä jylhä Junkkarinvuori. Vuoden 2006 marraskuussa tila siirtyi nykyisen isännän haltuun tilakaupan myötä. Heti alkuun oli selvää, että luomuviljely on ainoa vaihtoehto. Tilalla viljeltiin viljaa vuoteen 2011 saakka.

Muutaman kotitarvelampaan myötä syntyi ajatus eläintenpidosta suuremmassa määrin. Kevättalvella 2012 kävimme tutustumassa ylämaankarjaan parin kasvattajan luona. Ihastuimme heti tähän sympaattiseen ja rauhalliseen rotuun. Samana keväänä tilalle saapui kuusi vuosikasta hiehoa ja viisi lehmää. Ensimmäinen siitossonni kotiutui vajaa pari kuukautta myöhemmin kesäkuun puolen välin tienoilla.

Luomukotieläintila

Ylämaankarjan emolaumamme asustaa päärakennuksen välittömässä läheisyydessä – tällöin mm. poikimisten seuranta on helpompaa. Hiehot siirretään vieroituksen jälkeen omaan ryhmäänsä ja sonnipoikien porukka majoittuu omassa aitauksessaan hieman etäämmällä pihapiiristä. Tilan pelloilta tehdään itse karjalle tarvittava määrä luomunurmirehua ja luomukuivaheinää. Viitisentoista kotitarvelammasta rouskuttavat samoja luomueväitä kuin haikutkin ja viettävät luonnonmukaista elämää jokivarren aitauksessaan. Iittiläistä maatiaiskantaa olevat kanasemme sekä kukko Koistinen saavat tepastella vapaana pihapiirissä kesällä. Talvella luomueväitä nokikitaan kanalan lämmössä.